Cart
Custom content

This is custom content

GDPR

Ochrana osobních údajů a jejich používání 

Data a jejich využití

společnost SJ TRADE, s.r.o. IČ 26294320 zpracovává uživatelská data za tímto účelem: 

Objednání zboží 

Pro zpracování Vaší objednávky, doručení zboží, zajištění plnění a komunikaci s Vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. Zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávána pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím eshopu nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem. 

Zajištění funkčnosti on-line služeb 

Pro zajištění plné funkčnosti objednaných produktů a usnadnění práce s nimi zpracováváme informace o využívání těchto produktů, jako jsou: uživatelské jméno, heslo, historie přihlášení, čtení dokumentů, vyhledávání v produktu, IP adresa počítače atd. 

Nabídky zboží a služeb 

Údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro reklamní účely tj. pro informace o produktech z naší nabídky. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě Vámi uděleného souhlasu. Proti používání údajů pro kterýkoliv z výše uvedených kontaktních kanálů je možné kdykoliv vznést písemnou námitku na adrese sjtrade@sjtrade.cz a toto využití bude ukončeno. 

Cookies 

Pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníka, k analytickým účelům webů příp. k zjištění preferencí zákazníků a k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

Výše uvedeného údaje zpracováváme po dobu plynutí lhůt z nároku vad dodávaného zboží a služeb, případně po dobu předpokladu pro budoucí obnovení obchodního vztahu. 

Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejiczh zničení nebo zneužití. Způsoby zapezpečení vašich dat jsou také pravidelně kotrolovány. 

Práva subjektů 

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: Právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na sjtrade@sjtrade.cz

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website